Thành phố PLEIKU

Thị xã AN KHÊ

Thị xã AYUN PA

Huyện CHƯ PĂH

Huyện CHƯ PRÔNG

Huyện CHƯ SÊ

Huyện ĐĂK ĐOA

Huyện ĐĂK PƠ

Bến xe khách Đức Cơ – Gia Lai

0
⇒ BẾN XE KHÁCH ĐỨC CƠ - GIA LAI ⇒ Địa chỉ: Thanh Niên, TT. Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai   ⇒ Điện thoại: 0353.798.299 -...

THÔNG TIN VỀ HUYỆN KRÔNG PA

0
Huyện Krông Pa được thành lập theo Quyết định số 178-CP ngày 23-4-1979 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ phần...

THÔNG TIN VỀ HUYỆN CHƯ PƯH

0
Huyện Chư Pưh được thành lập theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 27-8-2009 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ diện tích...
error: