Tags Thị xã Ayun Pa

Tag: Thị xã Ayun Pa

THÔNG TIN VỀ THỊ XÃ AYUNPA

Thị xã Ayun Pa được thành lập theo Nghị định số 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 của Chính phủ. Theo Nghị định này, huyện Ayun Pa...

Most Read

error: