Tags Rừng Nhiệt Đới Kon Hà Nừng

Tag: Rừng Nhiệt Đới Kon Hà Nừng

Khu Rừng Nhiệt Đới Kon Hà Nừng Ở Gia Lai

Khu rừng nhiệt đới ẩm Kon Hà Nừng, với diện tích 275.900ha, tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ở Gia Lai, với hệ thống động vật và thực vật ở đây rất phong phú, có nhiều loài quý hiếm và có ý nghĩa kinh tế cao.

Most Read

error: