Tags Huyện Ia Grai

Tag: Huyện Ia Grai

THÔNG TIN VỀ HUYỆN IA GRAI

I. Điều kiện tự nhiênHuyện Ia Grai được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11-11-1996 của Chính phủ, trên cơ sở chia...

Most Read

error: