Tags Huyện Đức Cơ

Tag: Huyện Đức Cơ

THÔNG TIN VỀ HUYỆN ĐỨC CƠ

Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định số 315/HĐBT ngày 15/10/1991 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ); Trên cơ...

Most Read

error: