Tags Huyện Đak Đoa

Tag: Huyện Đak Đoa

THÔNG TIN VỀ HUYỆN ĐAK ĐOA

Huyện Đak Đoa được thành lập theo Nghị định số 37/2000/NĐ-CP ngày 21-8-2000 của Chính phủ trên cơ sở phần đất phía tây của...

Most Read

error: