Tags Bảo tồn

Tag: Bảo tồn

Di tích Lịch sử – Văn hóa Plei Ơi

Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi ở xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai) là bằng chứng lịch sử phát triển cư dân Jrai tại Tây Nguyên từ nửa cuối thế kỷ XV

Most Read

error: