Home Huyện ĐAK PƠ

Huyện ĐAK PƠ

Đak Pơ là một phần của Tây Sơn thượng đạo, một trong những căn cứ địa của nhà Tây Sơn dựng cờ tụ nghĩa. Đăk Pơ cũng là nơi từng diễn ra một chiến thắng lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của bộ đội Việt Minh. Trung đoàn 96 tiêu diệt Binh đoàn 100 trong trận Đak Pơ ngày 24 tháng 6 năm 1954 giải phóng toàn bộ huyện An Khê và vùng phía Đông thị xã Pleiku; phối hợp với quân Pathet Lào giải phóng nhiều vùng ở Xiêng Khoảng.

error: