Home Địa Điểm Check-in Gia Lai Di Tích Lịch Sử - Chiến Thắng Pleime (H. Chư Prông)

Di Tích Lịch Sử – Chiến Thắng Pleime (H. Chư Prông)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chiến dịch tiến công  Pleime là chiến dịch đầu tiên ta đối đầu trực tiếp với quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Thắng lợi của Chiến dịch là sự vận dụng và phát triển sáng tạo nghệ thuật chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, trong đó, nổi bật là nghệ thuật lựa chọn cách đánh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TIN TỨC KHÁC

Top địa điểm Gia Lai

error: