Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2021
Home Thông tin về Gia Lai

Thông tin về Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 – 800 m so với mực nước biển.Với diện tích 15.536,92 km², tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58’20” đến 14°36’30” vĩ bắc, từ 107°27’23” đến 108°54’40″kinh đông.
Phía đông của tỉnh giáp với các tỉnh là Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.
Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đường biên giới chạy dài khoảng 90 km.
Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, và phía bắc của tỉnh giáp tỉnh Kon Tum.

Đơn vị hành chính

Đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố: 17, gồm 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 huyện.

Đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: 222, gồm 24 phường, 12 thị trấn và 186 xã.

Thành phố Pleiku, 14 phường và 9 xã.
— Thị xã An Khê, 6 phường và 5 xã.
— Thị xã Ayun Pa, tên cũ là Cheo Reo, 4 phường và 4 xã.
Huyện Chư Păh, 1 thị trấn và 14 xã, huyện lỵ là thị trấn Phú Hoà.
— Huyện Chư Prông, 1 thị trấn và 19 xã, huyện lỵ là thị trấn Chư Prông.
— Huyện Chư Sê, 1 thị trấn và 14 xã, huyện lỵ là thị trấn Chư Sê.
Huyện Đăk Đoa, 1 thị trấn và 16 xãhuyện lỵ là thị trấn Đăk Đoa. 
— Huyện Đăk Pơ, 8 xã, huyện lỵ là xã Đăk Pơ.
— Huyện Đức Cơ, 1 thị trấn và 9 xã, huyện lỵ là thị trấn Chư Ty.
— Huyện Ia Grai, 1 thị trấn và 12 xã, huyện lỵ là thị trấn Ia Kha.
— Huyện Ia Pa, 9 xã, huyện lỵ là xã Kim Tân.
Huyện Kbang, 1 thị trấn và 13 xã, huyện lỵ là thị trấn Kbang.
— Huyện Kông Chro, 1 thị trấn và 13 xã, huyện lỵ là thị trấn Kông Chro.
Huyện Krông Pa, 1 thị trấn và 13 xãhuyện lỵ là thị trấn Phú Túc. 
— Huyện Mang Yang, 1 thị trấn và 11 xã, huyện lỵ là thị trấn Kon Dỡng.
— Huyện Phú Thiện, 1 thị trấn và 9 xã, huyện lỵ là thị trấn Phú Thiện.
— Huyện Chư Pưh, 1 thị trấn và 8 xã, huyện lỵ là thị trấn Nhơn Hoà.

No posts to display